AUTO-TEST SERVIS Schochmann - Bratislava, Petržalka

K-Jetronic, KE-Jetronic

Diagnostika a oprava vstrekovacieho systému KE-Jetronic

Najlepšou možnosťou, ako skontrolovať vstrekovací systém komplexne, je diagnostika. Je dôležité dbať na to, aby diagnostika prebehla v servise, ktorý má skúsenosti a technológie určené presne na KE-Jetronic systém. My vám ich vieme zaručiť.

Pretože riadiaca jednotka síce obsahuje pamäť chýb, ale v porovnaní s diagnostikou moderných jednotiek nájdeme niekoľko rozdielov. Tým najhlavnejším je, že pamäť na chyby riadiacej jednotky KE-Jetronic nie je permanentná. Chybné kódy sa ukladajú len do vypnutia zapaľovania a následne sú automaticky mazané. Preto je nutné pre výpočet kódov postupovať presne určeným postupom a dbať na to, aby motor nezhasol.

Riadiaca jednotka rozoznáva približne dve desiatky problémov. Také, ktoré majú najväčší vplyv na chod motora. V našom servise sa však pozrieme na jednotku ako celok. Po overení funkčnosti si môžete byť istý, že aj na staršom vozidle najazdíte ešte veľa kilometrov

Rozdiel medzi K-Jetronic a KE-Jetronic

Ak máte starší model Audi, tak je viac ako pravdepodobné, že využívate systém vstrekovania K-Jetronic. Používal sa hlavne vo vozidlách Audi počas osemdesiatych rokov a ešte aj v prvej polovici deväťdesiatych rokov. V princípe existuje niekoľko generácií tohto systému, pričom sa od seba líšia iba rôznorodým usporiadaním komponentov.

Čím novší je však systém, tým menej fyzických častí riadiaca jednotka obsluhuje. Základ celého systému však stojí na dvoch zložkách. Dôležitou súčasťou je odmeriavač množstva nasávaného vzduchu. Rozdeľovač tlaku paliva následne slúži už na rozdelenie paliva do jednotlivých vstrekovačov.

V novších modeloch Audi je už vstrekovací systém KE-Jetronic. Ten si vyžaduje, aby bol celý vzduchotesný. Akýkoľvek prienik vzduchu sa odráža nielen na chode systému, ale okamžite znižuje samotný výkon a môže sa objaviť aj nestabilný voľnobeh.

Na čo si dať pozor

Najdôležitejšie je pravidelne kontrolovať tesnenie celého vstrekovacieho systému a všetkých gumových spojov, prípadný problém môžem odhaliť diagnostika.

Rovnako je nutné kontrolovať, či je systém bez prasklín. Na to je však potrebná demontáž systému z automobilu, nakoľko pri bežnom obhliadnutí nemusia byť drobné praskliny rozoznateľné. To však vie zaručiť len dôsledný a autorizovaný servis. Pravidelná kontrola tak zaručuje optimálny výkon motora, aj to, že vás auto nezradí napríklad na dlhšej ceste.

Nemenej dôležitou súčasťou celého vstrekovacieho systému KE-Jetronic je dokonale tesný výfukový systém. Riadiaca jednotka je totiž závislá od údajov z lambda sondy a tá poskytuje presné údaje iba v dokonale tesnom výfukovom systéme. Ak je vo výfuku netesnosť, objavuje sa nepríjemný zvuk, nepravidelný chod motora a zvyšuje sa spotreba.

Nechajte si preto skontrolovať pravidelne aj celý výfukový systém. Ten je ohrozený, najmä ak je auto parkované vo vonkajších priestoroch a hrozí prehrdzavenie niektorých častí. Rovnako by sa kontrola mala vykonať aj po zime, keď výfukový systém dokážu narušiť soli.

Lorem ipsum dolor

Pre vaše vozidlo je dovolenka obdobím zvýšenej záťaže všetkých systémov. Dlhé cesty, ťažší náklad, plné obsadenie vozidla, horúce alebo naopak mrazivé počasie.

Lorem ipsum dolor2

Pre vaše vozidlo je dovolenka obdobím zvýšenej záťaže všetkých systémov. Dlhé cesty, ťažší náklad, plné obsadenie vozidla, horúce alebo naopak mrazivé počasie.

Lorem ipsum dolor3

Pre vaše vozidlo je dovolenka obdobím zvýšenej záťaže všetkých systémov. Dlhé cesty, ťažší náklad, plné obsadenie vozidla, horúce alebo naopak mrazivé počasie.

Bosch Pylon